جمعه، 20 تیر 1399 10:50:42
آخرین اخبار

ثبت‌نام دانشجویان نو ورودی‌های کارشناسی ۹۷ دانشگاه علامه طباطبائی

به گزارش عطنا، ثبت‌نام دانشجویان نوورودی دانشگاه علامه طباطبائی در مقطع کارشناسی سال تحصیلی 97-98 یکم و دوم مهرماه در دانشکده‌های مختلف این دانشگاه برگزار می‌شود.

اخبار مرتبط با این گزارش

گزارش تصویری/ ثبت‌نام نو ورودی‌های کارشناسی 97 دانشکده ادبیات دانشگاه علامه (1) دانشجویان ورودی جدید دانشکده‌های ادبیات و زبان‌های خارجی و الهیات دانشگاه علامه طباطبائی با حضور در دانشکده خود نسبت به فرایند ثبت‌نام اقدام کردند.
گزارش تصویری/ ثبت‌نام نو ورودی‌های کارشناسی ۹۷ دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه (2) دانشجویان ورودی جدید دانشکده‌ علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی با حضور در دانشکده خود نسبت به فرایند ثبت‌نام اقدام کردند.
گزارش تصویری/ ثبت‌نام نو ورودی‌های کارشناسی ۹۷ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه (3) دانشجویان ورودی جدید دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی با حضور در دانشکده خود نسبت به فرایند ثبت‌نام اقدام کردند.
گزارش تصویری/ ثبت‌نام نو ورودی‌های کارشناسی ۹۷ دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه (4) دانشجویان ورودی جدید دانشکده‌ مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی با حضور در دانشکده خود نسبت به فرایند ثبت‌نام اقدام کردند.
گزارش تصویری/ ثبت‌نام نو ورودی‌های کارشناسی ۹۷ دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه(5) دانشجویان ورودی جدید دانشکده‌ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی با حضور در دانشکده خود نسبت به فرایند ثبت‌نام اقدام کردند.
گزارش تصویری/ ثبت‌نام نو ورودی‌های کارشناسی ۹۷ موسسه بیمه اکو دانشگاه علامه(6) دانشجویان ورودی جدید موسسه بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبائی با حضور در دانشکده خود نسبت به فرایند ثبت‌نام اقدام کردند.
گزارش تصویری/ ثبت‌نام نو ورودی‌های کارشناسی ۹۷ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه (7) دانشجویان ورودی جدید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی با حضور در دانشکده خود نسبت به فرایند ثبت‌نام اقدام کردند.
گزارش تصویری/ ثبت‌نام نو ورودی‌های کارشناسی ۹۷ دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه (8) دانشجویان ورودی جدید دانشکده اقتصاد و علوم ریاضی دانشگاه علامه طباطبائی با حضور در دانشکده خود نسبت به فرایند ثبت‌نام اقدام کردند.