پنجشنبه، 27 تیر 1398 06:15:50
آخرین اخبار

یکی از استادان دانشکدۀ علوم ارتباطات دانشگاه علامه‌طباطبائی در یک کار خیر، ۱۸۰۰ جلد کتاب به کتابخانۀ این دانشکده اهدا کرد