پنجشنبه، 25 مهر 1398 16:21:26
آخرین اخبار

یکی از استادان دانشکدۀ علوم ارتباطات دانشگاه علامه‌طباطبائی در یک کار خیر، ۱۸۰۰ جلد کتاب به کتابخانۀ این دانشکده اهدا کرد