سه شنبه، 3 مهر 1397 21:18:06
آخرین اخبار

منابع آزمون جامع دکتری مدیریت بازرگانی

به گزارش عطنا  و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، ،منابع آزمون جامع دکتری مدیریت بازرگانی خرداد ماه ۱۳۹۴ به شرح زیر است:

الف- گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی:
۱. کتاب نظریه های رفتاری سازمان، تالیف دکتر سیدعلی اکبر افجه، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
۲. استراتژی منابع انسانی، تالیف لن منولم و پیتر بامبرگر، ترجمه دکتر سیدمحمداعرابی و دکتر علی پارسائیان، انتشارات، دفترنشر پژوهشهای فرهنگی.
۳. روانشناسی کاربردی، اثربخشی فرد و سازمان، تالیف اندرو جی دوبرین، ترجمه دکتر غلامرضا معمارزاده طهران و همکاران، انتشارات گهربار.
۴. مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی، تالیف دکتر علی اکبر افجه، انتشارات سمت.
۵- مجموعه مباحثی در مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، تالیف دکتر میرعلی سیدنقوی، انتشارات مهکامه.
۶- مدیریت رفتار سازمانی، تالیف دکتر بهروز قاسمی، انتشارات سپاهان،۱۳۹۰
۷- Organizational Behavior Management, Robbins, McGrow Hill.
۸- Organizational Behavior Management, Moorhed, Griffin.
۹- Organizational Behavior, Stephen p. Robbins, prentice Hall Co..
۱۰- Applying Pyschology (Individual and Organizational Effectiveness), Andrew J. Dubrin, Ptentice Hall Co..
۱۱- مبانی(فلسفی) نظریه پردازی، سیدعلی اکبر افجه، جزوه درسی در کلاس، دانشگاه علامه طباطبائی.
۱۲- مدیریت و توسعه سازمانی، سیدعلی اکبر افجه، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
۱۳- رهبری سازمانی، سیدعلی اکبر افجه، انتشارات مرکز آموزش مدیریت صنعتی.
۱۴- مدیریت اسلامی، سیدعلی اکبر افجه، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی

ب- گرایش بازاریابی
۱. بازاریابی بین المللی ، (آنک ویزیت).
۲. بازاریابی و رفتار مصرف کننده (سولومون)
۳. بازاریابی صنعتی (دکتر وحید ناصحی فر)
۴- Wayne D. Hoyer and Deborah J. Maclnnis, “Consumer Behavior”, ۲۰۱۰ South – Western, Fifth Editon.
۵- U.C. Mathur, “International Marketing Management”, First Published in 2003 by SAGE Publications
۶- MICHAEL D. HUTT and THOMAS W. SPEH, “Business Marketing Management: B2B, 2010 South-Western, Cengage Learinig.
۷- Philip R. Cateora, Macy C. Gilly, John L. Graham (2009). International Marketing, Mc Graw Hill Irwin.
۸- Michael R. Solomon, Gary Bamossy, Soren Asegaard, Margaret K. Hogg (2010).Consumer Behaviour: A European Perspective, Prentice Hall Europe.
۹- J. Paul Peter, Jerry C. Olson (2010). Consumer Behaviour & Marketing, USA: Mc Graw Hill.
۱۰- بازاریابی صنعتی (B2B)
۱۱-WrightRay (2004). Business- to Bvsiness Marketing, England: Pearson Education Limited.
ج- گرایش سیاستگذاری
۱- Lynch, Richard L. (2012). Strategic Management,6 th ed. Harlow: Financial Times Prentice Hall.
۲- Ralph D. Stacy (2012). Strategic Management and Organizational Dynamics Prentice Hall(6 th Edition).
۳- Lawrence G. Hrebiniak (2013). Marking Strategy Work: Leading Effective Exectution and Change (2 nd Edition) Pearson education.
۴- Lynch, Richard L.(2012). Strategic management,6 th ed. Harlow: Financial Times Prentice Hall.
۵- Lorange, P. and Scott, F.M., and Ghoshal, S.(1986) Strategic Control System, St Paul, MN: West Publishing Company.
۶- Simons, Robert(2000). Performance Measurement and Control Systems for Implementing Strategy, Prentice-Hall.
۷- راهبردهای مدیریت ، دکتر حسین رحمان سرشت.
۸- مدیریت استراتژیک، فرد آر دیوید، ترجمه دکتر اعرابی
۹- جنگل استراتژی، هنری مینتزبرگ، دکتر احمد پور داریانی
۱۰- کنترل استراتژیک، لوراثر، دکتر اعرابی
د- دروس عمومی:
۱-تئوری های سازمان مدیریت، اپسا تجدد گرایی تا تجدد گرایی، دکتر حسین رحمان سرشت، جلدهای ۱ و ۲.
۲- چالش های پیچیدگی برای تئوری و استراتژی، دکتر حسین رحمان سرشت و همکاران.
۳- جزوه های کلاسی، دکتر الوانی و دکتر حسین رحمان سرشت و دکتر رضائیان.
۴- مدیریت رفتار سازمانی، رابینز.
۵- مدیریت رفتار سازمانی، رابینز و جاج.

 

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *