پنجشنبه، 6 تیر 1398 14:15:39
آخرین اخبار

وضع نامطلوب بودجه دانشجویی

به گزارش عطنا به نقل از مهر، دکتر محمدرضا داوودآبادی فراهانی افزود: ما در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی به دلیل اینکه شرایط هر دانشگاه علوم پزشکی با یک دانشگاه دیگر متفاوت است، ارقام را بر بردارهای هزینه ای متفاوت محاسبه کردیم.
وی افزود: در حال حاضر برای محاسبه هزینه دانشگاه ها مولفه های مختلفی در اختیار داریم. به عنوان نمونه در یک شهر کوچک هزینه ایاب و ذهاب کمتر است و یا در دانشگاهی که دانشجویان بومی بیشتری دارد هزینه شام و ناهار دانشجویان با دانشگاه دیگر متفاوت است.
فراهانی خاطرنشان کرد: از همین رو ما میانگین این هزینه را محاسبه کردیم و در نهایت برای هر دانشجو سرانه ای برای کل حوزه دانشجویی شامل ایاب و ذهاب، تغذیه، خوابگاه، زیرساخت های خوابگاهی، سلامت روان و غیره را در نظر گرفتیم.
وی تاکید کرد: رقم پیشنهادی ما برای سرانه دانشجویی هر دانشجو یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که به دلیل کمبود بودجه محقق نشد.
معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت یادآور شد: در واقع قرار بود که رقم پیشین برای سرانه دانشجویی اصلاح شود که این امر رخ نداد. ضمن اینکه در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رقم ۷۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را بسته به نوع مقطع تحصیلی اعلام کرده است.
وی اضافه کرد: البته سازمان مدیریت و برنامه ریزی با توجه به کمبود بودجه این رقم را منظور کرده است اما نکته مورد توجه این است که تعداد دانشجویان در دانشگاه های علوم پزشکی در محاسبات سازمان مدیریت دقیق نبوده است.
فراهانی اظهار داشت: در واقع سازمان مدیریت و برنامه ریزی قصد داشت با همکاری معاونت دانشجویی این افزایش سرانه دانشجویی رخ دهد اما منبعی که بتواند این افزایش بودجه را تامین کند، وجود نداشت. این امر هم به این دلیل بود که سقف بودجه افزایش زیادی نداشت.
وی با اشاره به اینکه رقم پیشنهادی سرانه دانشجویی با توجه به هزینه ها درنظر گرفته شده بود، گفت: در حال حاضر ما برای هر دانشجو جهت شام، ناهار و صبحانه در سال بیش از ۳ میلیون تومان هزینه می کنیم و سرانه معادل یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که پیشنهاد داده بودیم میانگین این هزینه ها بود.
معاون وزیر بهداشت درباره وضعیت بودجه های دانشجویی در ستاد وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی گفت: بودجه ستادی تغییر اندکی داشته است و به میزان محدودی افزایش داشته است اما بودجه دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی تغییری نداشته است.
وی افزود: در بحث وام های دانشجویی نیز وضعیت بودجه مطلوب نیست و افزایش قابل توجهی نداشته است. البته وام ها افزایش خواهند داشت اما این میزان چندان قابل توجه نیست.

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *