دوشنبه، 2 دی 1398 23:45:18
آخرین اخبار

آغاز مسابقات جشنواره ورزشی کارکنان دانشگاه به مناسبت دهه فجر

جشنواره ورزشی ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ علامه طباطبائی ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاﺭﻱ ﺳﻪ ﺩﻳﺪاﺭ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻓﻮﺗﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺩﻫﻜﺪﻩ اﻟﻤﭙﻴﻚ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ.

ty7y
این مسابقات با حضور ۲۰ ﺗﻴﻢ اﺯ ﺩاﻧﺸﻜﺪﻩ ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ. نتیجه مسابقه اول این بازی ها بین دانشکده اﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ و ﺩاﻧﺸﻜﺪﻩ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮﺭﻱ، ۳-۰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻴﻢ ﺩاﻧﺸﻜﺪﻩ اﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺭﻗﻢ ﺧﻮﺭﺩ.
ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻱ ﺩﻭﻡ ﺩﻭ ﺗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ اﺩاﺭﻱ ﻣﺎﻟﻲ (۱) و ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻑ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ اﺩاﺭﻱ و ﻣﺎﻟﻲ (۱) ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ۸ ﺑﺮ ﻳﻚ ﺣﺮﻳﻒ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺷﻜﺴﺖ ﺩاﺩ.
ﺩﺭ ﺩﻳﺪاﺭ ﺳﻮﻡ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺩﻭ ﺗﻴﻢ ﺩاﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ و ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩاﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻑ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻴﻢ ﺩاﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺮﮔﻞ ۶-۱ ﺣﺮﻳﻒ ﺧﻮﺩ ﺭا اﺯ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺑﺮﺩاﺭﺩ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

مسابقات-فوتسال-تاریخ-1 مسابقات-فوتسال-تاریخ-2مسابقات-فوتسال-تاریخ-3

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *