یکشنبه، 21 دی 1399 23:02:16

آخرین اخبار از عیدی کارمندان و کارگران

دولت تصویب کرده که مشمولان قانون کار برای امسال، حداقل یک میلیون و ۲۱۸ هزار تومان و حداکثر یک میلیون و ۸۲۷ هزار تومان عیدی بگیرند اما دولت تصمیم گرفته تا به کارمندان خودش کمترین پاداش ممکن را پرداخت کند؛ ۵۰۳ هزار تومان. یعنی کارمندان دولت حداقل ۷۰۰ هزار تومان کمتر از مشمولان قانون کار عیدی و پاداش سالانه دریافت می کنند.

تفاوت دو رقمی که کارفرمایان به کارگران خودپرداخت خواهند کرد، به خاطر آن است که کارفرما باید به اندازه حقوق حداقل ۶۰ روز کار یا حقوق ۹۰ روز کار کارگر به او عیدی و پاداش پایان سال پرداخت کند. حتی اگر نیروی کار اخراج و بازنشسته شده باشد یا استعفا داده باشد، حق دارد به نسبت روزهایی که کار کرده، عیدی و پاداش دریافت کند اما این مسئله همیشه رعایت نمی شود.

عیدی کارمندان دولت نیز ۵۰۳ هزار تومان خواهد بود، یعنی حداقل ۷۰۰ هزار تومان کمتر از عیدانه کارگران.

اگر خودتان مشمول قانون کار بوده اید یا در میان خانوده و دوست و آشنا، کسی را می شناسید که مشمول قانون کار به شمار بیاید، حتما تجربه کرده اید که کارفرما از پرداخت کامل مبلغ عیدی طفره رفته یا اینکه دیر و زود پرداخت کرده است. پرداخت به موقع و بی کم و کاست عیدی و پاداش سالانه بستگی زیادی به انصاف کارفرمایتان دارد. کارفرماها هزار و یک دلیل برای این مسئله دارند؛ اوضاع بد مالی بنگاه یا کارگاه، رایج ترین دلیل یا بهانه است.

مبلغ عیدی کارگران چقدر است؟

براساس مبلغ مصوب مزد کارگری امسال، یعنی ماهانه ۶۰۹ هزار تومان، مشمولان قانون کار می توانند دو تا سه برابر حداقل دستمزدخودرا به عنوان عیدی دریافت کنند. پرداخت عیدی کارگران از مبلغ یک میلیون و ۲۱۸ هزار تومان شروع می شود و تا سقف یک میلیون و ۸۲۷ هزار تومان می تواند ادامه داشته باشد. کارفرمایان می توانند این مبلغ را از ابتدای بهمن ماه تا پایان اسفند به نیروهای خود پرداخت کنند.

کارفرما بیش از مبلغ سقف، عیدی بدهد تخلف کرده

اگر کسی دستمزد ۷۵۰ هزار تومان دریافت می کند، مبلغ عیدی او تا پایان سال یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود. این عدد برابر دو برابر حداقل مزد اوست. یعنی او نمی تواند سه برابر دستمزدش و معادل دو میلیون و ۲۵۰ هزار تومان عیدی بگیرد. دلیلش واضح است، چرا که سه برابر حقوق او از سقف یک میلیون و ۸۲۷ هزار تومان تجاوز می کندو این خلاف قانون است اما قانون می گوید کارفرما نه به اندازه سه برابر که به اندازه بیشتر از دو برابر دستمزد این فرد و تا سقف یک میلیون و ۸۲۷ هزار تومان می تواند به او عیدی بدهد. در این صورت کارفرما تخلف نکرده است.

روال پرداخت عیدی و پاداش سالانه چگونه است؟

هر کارگر در سال ۹۳ معادل ۶۰ روز از آخرین مزدی که امسال دریافت می کند، عیدی می گیرد. یعنی اگر کسی در اسفند ماه X هزار تومان حقوق دریافت کند، حداقل دو برابر آن باید عیدی بگیرد. این قانون کلیه کارگران مشمول قانون کار بخش خصوصی و دولتی را دربر می گیرد. این مبلغ حداقل دریافتی یک کارگر است که از اولین روز کاری فروردین ماه ۹۳ تا آخرین روزکاری سال جاری با کارفرمای خود قرارداد داشته باشد.

کارگران فصلی چقدر عیدی می گیرند؟

اگر یک کارگر کمتر از یک سال را زیر نظر کارفرمای خود مشغول بوده است یا اینکه کارگر فصلی باشد، باید براساس همان ۶۰ روز ولی به
نسبت تعداد روزهای کار کردن خود در سال ۹۳ عیدی و پاداش پایانس ال دریافت کند.

کارگران پاره وقت چقدر عیدی می گیرند؟

ماده ۲۹ قانون کار می گوید که مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده مشغول به کار بوده اند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود که عیدی و پاداش نیز بر همین اساس محاسبه و پرداخت خواهد شد.

کارگران ساعتی چقدر عیدی دریافت می کنند؟

کارکنانی که به صورت ساعتی کار می کنند حقوق ماهانه ثابت ندارند و دستمزد آنها در ماه متغیر است، بنابراین برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنها مبنای محاسبه قرار می گیرد.

وضعیت پرداخت عیدی در صورت قطع همکاری

اگر یک کارگر در طول سال ۹۳ بازنشسته شده باشد یا استعفا داده باشد یا اینکه کارفرما او را اخراج کرده باشد، به اندازه روزهایی که کار کرده است باید عیدی و پاداش سالانه دریافت کند.

کارگاه ها به جای عیدی چه هدایایی می توانند بدهند؟

مزایا و عیدی که کارگر در پایان سال دریافت می کند، جزیی از مزد و حقوق اوست و از این جنبه، عیدی حقی است از سوی کارگر بر گردن کارفرما. فوق العاده شغل، سختی کار و هر آنچه به تبع شغل به کارگر داده می شود، جزو مزد اوست و باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ شود، بنابراین مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک عائله مندی، کمک هزینه مسکن، بن خوار و بار و پاداش افزایش تولید جزو مزد به شمار نیامده و در پرداخت عیدی و پاداش لحاظ نمی شود.

مرخصی کارگران در عیدی تاثیر دارد؟

مدت مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد، جزو سوابق کار کارگران محسوب می شود، بنابراین روزهای مرخصی مشمول پرداخت عیدی و پاداش سالانه خواهد بود.

ارتباط عیدی به دولتی و خصوصی بودن کارگاه

کارگاه چه خصوصی باشد و چه دولتی، کارفرمای آن باید به کارگر خود عیدی یکسان بدهد. این مشمول کارگاه های تعاونی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی هم می شود. این کارگاه ها هیچ برتری و کمبودی نسبت به هم ندارند.

کارفرما نباید بیشتر از مبلغ مصوب، عیدی بدهد

براساس قوانین مصوب سال های ۱۳۵۹ و ۱۳۷۰ پرداخت هرگونه وجه بابت عیدی و پاداش سالانه علاوه بر مبلغی که در قانون مشخص شده، مجاز نیست. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی بیشتر شود.

کارفرما می تواند عیدی را در طول سال بپردازد؟

برسااس قانونی که مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۰ تصویب کرده، پرداخت عیدی و پاداش آخر سال، تنها در پایان سال جاری ممکن است. بر این اساس، هرگونه پرداخت از این بابت در طول سال می تواند صرفا علی الحساب عیدی و پاداش آخر سال محسوب شود.

پرداخت عیدی از بهمن ماه

این مسئله به پیشنهاد نهادهای کارگری تصویب شده تا بار تورمی ناشی از پرداخت عیدی ها ایجاد نشود. هر سال وقتی عیدی و حقوق آخر سال یکجا پرداخت می شد، مردم مجبور بودند در عرض چند روز منتهی به پایان سال بودجه خود را خرج کنند. این مسئله باعث می شود تا با افزایش تقاضا، قیبمت اجناس و کالاها در عرض چند روز به شدت بالا برود. حالا دولت و نهادهای کارگری تدبیر کرده اند که برای جلوگیری از این مسئله، با فاصله بیشتری از روزهای منتهی به عید نوروز پرداخت شود تا بار افزایش قیمت ها روی خانواده ها فشار نیاورد.

حق مسکن کارگران دو برابر شد

مجلس در بودجه سال ۹۴، حق مسکن هر کارگر را ۴۰ هزار تومان تصویب کرد. این مبلغ در سال گذشته ۲۰ هزار تومان بود. مقرر شده تا این مصوبه برای تایید نهایی به هیات وزیران ارسال و از سال ۹۴ پرداخت شود.

محمدرضا بقاییان، یک عضو شورای عالی کار با اعلام اینکه افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در جلسه روز سه شنبه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت به تصویب رسیده، می گوید: «این رقم پس از تصویب نهایی دولت از سال ۹۴ پرداخت می شود.»

عیدی کارمندان چقدر است؟

در حالی که رقم عیدی کارگران در سال ۹۳ بین یک میلیون و ۲۱۸ هزار تومان و یک میلیون و ۸۲۷ هزار تومان تعیین شده، عیدی کارمندان نسبت به سال گذشته تغییر نخواهد کرد. مبلغ سال گذشته عیدی کارمندان ۵۰۳ هزار تومان بود. آنطور که دولت در بودجه سال ۹۴ در نظر گرفته، مبلغ عیدی امسال کارمندان دولت نسبت به پارسال تکان نخواهد خورد.

دستمزد کارمندان دولت ۱۴درصد بیشتر می شود

با وجود اینکه شایعات زیادی مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۴ شنیده می شد، دولت در لایحه بودجه سال آینده، حقوق کارمندان خود را تنها ۱۴ درصد افزایش داده است.

پنجشنبه هفته گذشته وزیر اقتصاد، تورم را ۱۶ درصد اعلام کرد. پیش از آن نیز و در زمانی که لایحه بودجه دولت در آذر ماه تقدیم مجلس شد، مقدار تورم موجود در کشور ۱۷ درصد اعلام شده بود.

دولت معتقداست تورم از حدود ۴۰ درصد در خرداد ماه سال گذشته تا امروز، بیش از ۲۳ درصد کاهش یافت و به ۱۶ درصد رسیده است. پس نیازی نیست وقتی اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم بیش از این مقدار گران نمی شوند، حقوق کارمندان ۲۵ درصداضافه شود.

منظور از کارمندان دولت چه کسانی است؟

تا اطلاع ثانوی میزان عیدی پایان سال همه کارمندان دولت اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ۵۰۳ هزار تومان تعیین شده است.

منبع: روزنامه هفت صبح

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *