پنجشنبه، 2 اسفند 1397 08:16:53
آخرین اخبار

آرشیو اخبار

دسته بندی نشریات دانشجویی

برای عضویت در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه؛ انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی برگزار می شود

انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی برای عضویت در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علامه طباطبائی دوشنبه ۱۳ اسفند از ساعت […]

نشریه علمی تخصصی خاورمیانه

فصلنامۀ علمی تخصصی خاورمیانه در زمینۀ روابط بین الملل به چاپ رسید. به گزارش عطنا، مبین عبدی، سردبیر این نشریه […]

دو هفته‌نامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی «گیومه» منتشر شد

دو هفته‌نامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی «گیومه» با ردیکرد ارتباطات به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محدثه طالبی در دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شد.