جمعه، 20 تیر 1399 11:43:48
آخرین اخبار

آرشیو اخبار

دسته بندی مجله علمی

پژوهشنامه اقتصادی

شماره جدید فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شد. به گزارش عطنا، مقالات منتشر شده در […]

پژوهش حقوق عمومی

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی به همت مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شد. به گزارش عطنا، مقالات منتشر شده در […]

دو فصلنامه علم زبان

دو فصلنامه علمی پژوهشی علم زبان از سوی مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شد. به گزارش عطنا […]

فصلنامۀ مطالعات مدیریت گردشگری

شمارۀ جدید فصلنامۀ مطالعات مدیریت گردشگری به همت مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شد. به گزارش عطنا، […]

دو فصلنامۀ حقوق روزنامه‌نگاری و ارتباطات

اولین شمارۀ دو فصلنامه تخصصی «حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی دکتر عباس اسدی دانشیار […]

فصل‌نامۀ علوم اجتماعی

فصل نامۀ علمی پژوهشی علوم اجتماعی به همت مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شد. به گزارش عطنا […]

فصلنامۀ علمی، پژوهشی حقوق کیفری

فصلنامۀ علمی پژوهشی حقوق کیفری به همت مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شد. به گزارش عطنا، مقاله […]

پژوهش‌های راهبردی سیاست

فصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش های رابردی سیاست منتشر شد. به گزارش عطنا، مقاله های علمی منتشر شده در این فصلنامه عبارتند […]

پژوهش حقوق عمومی

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی به همت مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شد. به گزارش عطنا، مقاله های علمی […]

«برنامه‌ریزی رفاه و توسعه‌اجتماعی»

فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی به همت مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شد. به گزارش […]

نشریه بین‌المللی دانشگاه علامه طباطبائی اعلام کرد؛ فراخوان مقاله برای فصلنامه انگلیسی‌زبان «یادگیری از راه دور ایران»

فصلنامه انگلیسی‌زبان «یادگیری از راه دور ایران» دانشگاه علامه طباطبائی با هیئت تحریریه‌ای متشکل از متخصصین تکنولوژی آموزشی و علوم کامپیوتر در سطح بین‌المللی قصد دارد نتایج پژوهش ها و تجربیات عملی-صنعتی در حوزه پیشرفت ها و نوآوری های یادگیری از راه دور را در اختیار سایر پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و علاقه‌مندان این حوزه قرار دهد.

با مدیر مسئولی هادی خانیکی؛ «رسانه فرهنگ» منتشر شد

دوماهنامه «رسانه فرهنگ» با مدیر مسئولی هادی خانیکی شنبه، ۱۰ تیر ماه، منتشر شد.

در دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجه دانشگاه علامه؛ شمارۀ ۷۱ فصلنامه «متن پژوهی ادبی» منتشر شد

شماره جدید نشریه «متن پژوهی ادبی» دانشگاه علامه طباطبائی در حوزه تخصصی مباحث متون ادبی منتشر شد.

از سوی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق؛ شماره جدید نشریه «پژوهش حقوق کیفری» منتشر شد

شماره جدید نشریه « پژوهش حقوق کیفری» دانشگاه علامه طباطبایی در حوزه تخصصی حقوق کیفری، جزا و جرم‌شناسی منتشر شد.

شماره چهارم دوماهنامه مروارید منتشر شد؛ تروریسم تنهایی در «مروارید»

شماره جدید مجله «مروارید» به مدیرمسئولی گیتا علی‌آبادی و سردبیری پژمان موسوی با موضوع «تنهایی» منتشر شد.

ازسوی گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق؛ شماره جدید نشریه «پژوهش حقوق عمومی» منتشر شد

پنجاه و دومین شماره از نشریه « پژوهش حقوق عمومی» دانشگاه علامه طباطبایی در حوزه تخصصی حقوق عمومی، بین الملل و حقوق بشر منتشر شد.

دو ماه‌نامه مهر و آبان ماه؛ پنجاه و یکمین شماره‌ی توسعه مهندسی بازار منتشر شد

تازه‌ترین شماره‌ توسعه مهندسی بازار، سال‌دهم، شماره‌ ۵۱، مهر و آبان ۱۳۹۵ منتشر شد.

از سوی پژوهشکده ارتباطات دانشگاه علامه، شماره جدید فصلنامه علوم خبری منتشر شد

شماره هفدهم فصل‌نامه علمی تخصصی روزنامه نگاری و ارتباطات، وابسته به دانشگاه علامه طباطبائی با مدیر مسئولی و سردبیری دکتر عباس اسدی، به دو زبان فارسی و فرانسه منتشر شد.

اولین شماره‌ فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی منتشر شد

اولین شماره‌ فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی با هفت مقاله از مقالات برتر سومین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و با سردبیری عطاءالله رفیعی آتانی منتشر شد.

فصلنامه «عصر ارتباطات» از سوی انجمن علمی ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شد

مدیر‌مسئول فصلنامه عصر ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی گفت: دو شماره نخست این فصلنامه به‌طور هم‌زمان ۱۲ خردادماه چاپ شد.