دوشنبه، 29 مهر 1398 05:01:58
آخرین اخبار

آرشیو اخبار

دسته بندی اجتماعی

جلسه دفاع رساله دکتری با موضوع «تبارشناسی استبداد ایرانی» برگزار شد؛ نقد هژمونی گفتمان استبداد از زاویه‌ای متفاوت / مدرنیته‌ای که از قحطی و وبا برآمد

«ما همچنان در همان دم و دستگاه و پروبلماتیکی فکر می‌کنیم که در لحظات وبایی و قحطی‌زده آغاز شد و تا امروز به سرکردگی فضایِ رایج فکری بازتولید می‌شود، اگر دوران قاجار گسستی باشد از فلسفۀ پیشین‌اش، دوران امروز یقیناً پیوستی است به گفتمانی که از دوران قاجار سر برکشید».

ساکنان نقطه خاکستری پایتخت؛از انکار تا واقعیت

عضو هیئت علمی گروه تعاون و رفاه دانشگاه علامه طباطبایی در پژوهشی که اخیراً در خصوص دست‌فروشان انجام داده، با نام بردن از ۴ دلیل اصلی رشد دست‌فروشان در تهران، این مسئله را با دست‌فروشی در کشورهایی نظیر هند، ترکیه، مالزی و آمریکا مقایسه می‌کند و از راهکارها می‌گوید.

دکتر غلامرضا اعوانی؛ تبعات علم بی فلسفه/ علم اگر معقول نباشد علم نیست

غلامرضا اعوانی رئیس هیئت مدیره انجمن حکمت و فلسفه اسلامی گفت: علم جدید ارتباط خود را با حکمت از دست داده و با قدرت ارتباط پیدا کرده است و این فاجعه­ بار است.