دکتر اسماعیل قدیمی

«چالشهای آموزش و پژوهش روابط عمومی در ایران»  

دکتر هادی خانیکی

«جنبش دانشجویی، فهم تاریخی و چشم‌اندازهای آینده»

تحلیل اباذری از ظهور ترامپ

تحلیل اباذری از ظهور ترامپ

سخنرانی دکتر یوسف اباذری در «نشست روز جهانی فلسفه»

حسن عباسی

حسن عباسی

سخنرانی با موضوع صداقت و اسلام آمریکایی در دانشگاه علامه

دکتر حسین‌علی افخمی

دکتر حسین‌علی افخمی

آموزش در روابط‌ عمومی با اشاره به تاریخچه آن در ایران

دکتر محمد مهدی فرقانی

دکتر محمد مهدی فرقانی

تکنیک‌های گزارش‌نویسی: نیاز مخاطب اساس سوژه‌‌یابی مطبوعاتی

رفتن به نوارابزار