در دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی علامه برگزار شد؛

بررسی نظریه اسکوپوس (skopos) با حضور پرفسور «کریستیان نورد» از آلمان

گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، میزبان خانم پرفسور «کریستیان نورد (Christiane Nord)» از کشور آلمان بود.