پاریس دومین متروی شلوغ اروپا پس از مسکو و دهمین متروی شلوغ دنیا؛

پاریس، قرن بیستم را با مترو آغاز کرد

۱۹ جولای سال ۱۹۰۰، شرکت مترو در شهر پاریس پس از دو سال ساخت‌وساز و از بین بردن چندین خیابان این شهر معروف شروع به‌کار کرد و این کشور را در خط‌مقدم فناوری در سراسر جهان قرار داد. متروی پاریس یا متروپولیتن، سیستم حمل‌ونقل سریع در منطقه متروپولیتن پاریس است.