مرتضی رستمی در مراسم رونمایی، نقد و بررسی کتاب «تلنگر»: (1)

منشاء بیشتر انتخاب‌های اشتباه «خطاهای شناختی» است

دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی درباره کتاب «تلنگر» اثر ریچارد ثیلر که ترجمه‌اش کرده است، گفت: این کتاب خطاهای شناختی انسان مانند مرجع‌گزینی، خوشبینی واهی، زیان‌گریزی، همرنگی و علت عدم تمایل انسان‌ها به انتخاب‌های درست را شرح می‌دهد و معماری انتخاب را به افراد می‌آموزد.