محمود فاضلی:

به احترام دموکراسی استعفا کن!

در پرونده معروف به «گورتل» این نخستین‌بار است که رییس دولت در اسپانیا حتی به عنوان شاهد در ارتباط با پرونده فساد مالی حزبی در دادگاه حاضر شده است. در دادگاهی که ماه گذشته برای بررسی به اتهامات یک شبکه فساد گسترده مالی و اداری برگزار شد، چهره‌های شاخصی از حزب مردمی اسپانیا تحت تحقیق قضایی قرار گرفتند.


داوود اسپرهم:

مولانا ذهنیت واحدی به انسان دارد/ ساختار معنایی یکسان داستان‌های مثنوی

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی در نشست نگاهی تازه به آثار مولانا اظهار کرد: آنچه امروز به آن انسان‌شناسی می‌گوییم در آثار مولانا دیده می‌شود، زیرا مولانا فهمی ‌انسان‌شناسانه پیش ‌روی خود در مثنوی تعلیمی ‌داشته است که در آن مجموعه تعلیماتی از جنس کلام، نظام اخلافی علم‌النفس و نحوه چالش انسان در درون و برون خود وجود دارد.