زرشناس در نشست سیر تطور روشنفکری در ایران؛

روشنفکران ایرانی بی‌تاریخ‌اند

سلسله جلسات «سیر تطور روشنفکری در ایران» روزهای یکشنبه با ارائه استاد شهریار زرشناس و به همت باشگاه هنرپژوهان جوان در سرای شهید آوینی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ حوزۀ هنری برگزار می‌شود. گزارش پیش ‌رو مشروح جلسۀ اول این سلسله نشست‌هاست.