نشست تخصصی «ایدز؛ آنچه هست و نمی‌دانیم» برگزار شد؛

ایدز، دیگر پدیده گروه‌های خاص اجتماعی نیست / مردم باید بدانند آنچه نمی‌دانند

بسیاری از مردم به راه‌های سرایت و عدم سرایت ویروس آگاه نیستند، گروه پنهان ایدز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در این میان رسانه‌ها، نهادهای پزشکی و سمن‌ها نقش اساسی را در آموزش، پیشگیری و کنترل این بیماری مزمن دارند، نشست تخصصی «ایدز؛ آنچه هست و نمی‌دانیم» در روز دوشنبه ۲۹ آذر ماه به بررسی این موضوع پرداخت.