استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی؛

دلار ۳۸۰۰ تومانی قابل توجیه نیست

تقوی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، حرکت دلار به سوی نرخ های بیش از ۳۸۰۰ تومان را غیرمنطقی دانست و گفت: به لحاظ علم اقتصاد، افزایش قیمت دلار قابل توجیه نیست. ضمن‌آنکه یکی از دلایل احتمالی دیگر برای افزایش نرخ دلار، تقاضای حجاج برای ارز است که البته شوکی موقت است و قاعدتا بعد از بازگشت حجاج به ارقام قبلی برخواهد گشت.