گلایه‌های روشن‌دلان در روز جهانی عصای سفید:

ایجاد محدودیت خاص «برای معلولان» جرم است/ روشن‌دلان توجه می‌خواهند نه ترحم!

عصای سفید نمادی برای شناخت روشن‌دلان در سراسر جهان است. وجود این روز و روزهایی از این قبیل برای دیگر اقشار توان‌خواه در تقویم، نشانه‌ای از این است که جامعه جهانی، امروزه به این باور رسیده که افراد توان‌خواه همانند هر فرد عادی دیگری حق زندگی دارند، و نه فقط حق زندگی؛ بلکه حق زندگی در شرایط برابر و عادی.