قائم مقام وزیر علوم خبر داد:

اجرایی شدن ۴۴ درصد تفاهم نامه‌های دانشگاه‌ها با خارج از کشور

سالارآملی، قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل گفت: از ۸۵۳ تفاهم نامه‌ای که بین دانشگاه‌های ایرانی و خارج از کشور منعقد شده، حدود ۳۷۶ تفاهم نامه یعنی ۴۴ درصد آن سال گذشته اجرایی شده است.