با انتشار ترجمه جدیدی از قرآن؛

یثربی: در قرائت قرآن دچار یک خطا شده‌ایم

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: چرا این کتاب را معرفی می‌‌کنم، به خاطر اینکه برای چاپ و نشر این قرآن پول نخواستم، این ترجمه یک هدیه است و ناشر هم که دارالقرآن است، آن هم پول نخواسته است و هدیه می‌دهد.