غلامرضا مستعلی پارسا بررسی کرد؛

چرا بعضی اسامی به تاریخ ادبیات ایران راه یافتند بعضی دیگر نه؟/ شعر چه عیبی دارد؟

استاد دانشگاه علامه‌طباطبائی با بیان اینکه در این پژوهش نامرغوبی شعر را در چند دسته تقسیم کرده است، اظهار کرد: غلط‌های دستور، عیوب مخل فصاحت، معما، ابهام غیر هنری، علم فروشی‌های نابجا، عیب‌های قافیه و… از مواردی است که استفاده آن در شعر، آن شعر را نامرغوب می‌کند