عضو اتاق بازرگانی تهران؛

قوانین بانک‌ها غیر از آن چیزی است که نظام انتظار دارد/ تهدید بانک‌ها توسط آیت‌الله نوری‌همدانی/ بدهی دولت به نظام بانکی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان است

یحیی آل‌اسحاق، عضو اتاق بازرگانی تهران، خاطرنشان کرد: قوانین و مقررات در حوزه بانکی غیر از آن چیزی است که نظام انتظار دارد و کار به جایی رسیده است که آیت‌الله نوری‌همدانی به تهدید روی آورده که اگر این نظام بانکی جهت خود را عوض نکند احتمال اینکه بگوییم از نظر شرعی مردم در بانک‌ها پول سرمایه‌گذاری نکنند، وجود دارد.