یادی از خالق گرینگوی پیر

دنیای کتاب سومین سال خود را پس از درگذشت «کارلوس فوئنتس»، رمان‌نویس فقید مکزیکی که گاردین او را «برجسته‌ترین نویسنده‌ […]