سلیمی در اجلاس دانشگاه‌ها در روسیه:

همکاری‌های دانشگاهی تنها با تفاهم در علوم انسانی ممکن می‌شود

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی گفت: در گذشته مهم‌ترین حوزۀ تفاهم میان اهل فکر در ایران و روسیه، ادبیات روسی بوده است / همکاری‌های دانشمندان علوم انسانی ما می‌تواند به ظهور ادبیات جدیدی منجر شود که اندیشه و نظریات ما را رشد داده و به رقابت پذیری و ارتقای جایگاه اندیشه و نظریات ما در عرصۀ جهانی یاری دهد.