آزاداندیشی متضمن استقلال دانشگاه؛

گرجی: قانون اساسی اجازه استقلال دانشگاه‌ها را داده است

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در نشستی در دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه دانشگاه نامستقل خردمند تولید نمی‌کند، در سخنانی مطرح کرد: تولید فکر و اندیشه در دانشگاه نامستقل دشوار و حتی ناممکن است، دانشگاهی که هیئت امنای آن «دولت‌ساخته» است و از بالا برای قانون‌گذاری دستور می‌گیرد هرگز نمی‌تواند مستقل باشد و نباید هم از آن، انتظار تولید محتوای مستقل و علمی داشت.