جمشید پژویان:

نقدینگی نباید افزایش یابد

یکی از مواردی که بعد از جنگ جهانی دوم تا دهه ۸۰ میلادی وجود داشت نظریاتی با عنوان کینزین‌ها و کلاسیک‌ها بود.