طی نامه‌ای صورت گرفت؛

تقدیر انجمن بین المللی کنفوسیوس از رئیس دانشگاه علامه طباطبائی

انجمن بین المللی کنفوسیوس در نامه‌ای به دکتر حسین سلیمی رئیس دانشگاه مراتب قدردانی خود را از همکاری دانشگاه علامه طباطبائی در برگزاری همایش مشترک همایش دو روزه گفت‌وگوهای فرهنگی و تمدنی ایران و چین اعلام کرد.