مدیرعامل خبرگزاری ایرنا در گفت‌و‌گوی اختصاصی با عطنا اظهار کرد:

تقویت انگیزه درونی و روحیه مشارکت جمعی در خبرگزاری ایرنا/ مطالبه بیشتری از دفاتر خارج از کشور داریم

سیدضیا هاشمی با اشاره به اینکه خبرگزاری ایرنا دارای ظرفیت‌های زیادی است که اگر فعال شوند آینده روشن و درخشانی در انتظار این خبرگزاری است، خاطرنشان کرد: اگر انگیزه دورنی به همراه روحیه مشارکت و کنش جمعی نیروهای ایرنا تقویت شود، در زمینه اهداف تعریف شده برای ارتقای این خبرگزاری و پیوند هرچه قوی‌تر با جامعه و مخاطبان، موفق‌تر عمل می‌کنند.


چرا با وجود تجویز نسخه همسان، کشورها مسیرهای متفاوتی را پیموده‌اند؟

کنش جمعی؛ شاه‌کلید توسعه

به سبب برخورداری کشور از منابع و درآمدهای سرشار طبیعی، عملا عزم و اراده‌ای برای ایجاد کنش جمعی فیمابین عاملان متعدد و ناهمگون سیاسی، اداری و خصوصی برای انجام اصلاحات بنیادین سیاسی و اقتصادی و قرارگیری مستمر کشور در مسیر توسعه وجود نداشته است.