نقد نایب رئیس مرکز روان‌شناسی و مشاوره شهر بر گزارش نظر سنجی گالوپ؛

ایرانی‌ها واقعا عصبانی‌ترین مردم جهان هستند؟!

در چند روز اخیر نتیجه یک نظرسنجی، تیتر برخی از رسانه‌ها شد و آن این بود که ایرانیان عصبانی ترین مردم دنیا هستند. نایب رئیس مرکز روان‌شناسی و مشاوره شهر با نقد گزارش نظر سنجی گالوپ درباره این که ایرانی‌ها عصبانی ترین مردم جهان هستند، گفت: این گزارش منطبق بر واقعیت‌ها نیست.