معاون وزیر علوم:

بی‌برنامگی معضل اصلی آموزش عالی/ دانشگاه آزاد طی سال‌های اخیر بیشترین سهم را در رشد کمی رشته‌ها داشته است

شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم باتاکید بر اینکه دانشگاه آزاد بیشترین سهم را در رشد کمی رشته محل‌های دوره دکتری و کارشناسی ارشد طی سالهای اخیر داشته است، گفت:‌ این روند ناگهانی رشد رشته محل‌ها در دانشگاه آزاد در دوره‌ای به دلیل مدیریت نابسامان وقت اتفاق افتاد و اکنون لازم است این دانشگاه در کنار کمیت به کیفیت نیز توجه کند.


رحمانی‌زاده دهکردی از جدال کیفیّت و کمیّت می‌گوید؛

یک در برابر چند!

پژوهشگر برتر اشخاصی نظیر حسین بشیریه، جواد طباطبائی، حمید عنایت، میر شمس الدین ادیب سلطانی هستند. پژوهشگر برتر کسی است که تأثیری اساسی و ژرف در یک حوزه علمی باقی می­ گذارد. ملاک ­هایی که به عنوان پژوهشگر برتر تعیین شدند، بیشتر ملاک­ های کمی هستند.