به واسطه سوئيس ارسال شد؛

نامه ایران به دولت کانادا برای استرداد خاوری

روابط دیپلماتیک ایران و کانادا چندان مساعد نیست. سوئیس و عمان در این میان به سنت همیشگی، پادرمیانی میان طرف ایرانی و خارجی را بر عهده دارند. آنچه این روزها بیش از هرچیز در حوزه روابط ایران و کانادا خودنمایی می‌کند، نبود امکان برای ایران در استفاده از توان اینترپل برای بازگرداندن محمودرضا خاوری به ایران است.