علی ربیعی خبر داد:

دانشگاه علامه دارای کمترین «حاشیه»

علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی را در میان دانشگاه‌های کشور دارای کمترین حاشیه دانست.