پایان «خبر»نگاری در روزنامه‌ها؛

صدای شکستن استخوان مطبوعات/ روزنامه‌نگاری تحلیلی، نسخه درمان کسادی مطبوعات

با ظهور شبکه‌های اجتماعی مطبوعات در همه کشورهای جهان با وضعیت خوبی مواجه نیستند اما در ایران با وضعیت بسیار بدتری مواجه هستیم، شمارگان کل مطبوعات در ایران کمتر از ۱۲ درصد شمارگان پر خواننده‌ترین روزنامه ژاپنی است. ۴ سال پیش متوسط شمارگان مطبوعات ایران ۴۵ برابر کمتر از متوسط شمارگان مطبوعات ژاپنی بود که البته اوضاع امروز از آمار ۴ سال پیش حتماً بدتر شده است.