رئیس جمهور:

کتاب‌های درسی ما، دانش آموزان را برای دیروز تربیت می‌کند نه فردا/ مهارت‌آموزی اولویت وزارت آموزش و پرورش باشد

رئیس‌جمهور با انتقاد از محتوای کتب درسی تصریح کرد: کتاب‌های درسی ما دانشْ آموز را به جای تربیت برای فردا، برای دیروز تربیت می‌کند. روحانی پرسش مهر امسال را چنین عنوان کرد: پرسش مهر امسال این است که در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را چگونه تمرین کنیم.


نگاهی به تاریخ؛

تاسیس سازمان کتاب‌های درسی ایران

پرویز ناتل خانلری، وزیر فرهنگ، در سرآغاز کتاب‌های درسی دبیرستان، چاپ ۱۳۴۲ چنین نوشته است: در بیست سال اخیر وزارت فرهنگ تالیف و چاپ کتاب‌های دبیرستان را آزاد اعلام کرد، به امید آنکه با ایجاد رقابت سالم روزبه‌روز کتاب‌های مطلوب‌تر فراهم آید.