گفت‌و‌گو با «مرتضی نورائی»؛ استاد مدعو ایران‌شناسی و زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه سنت کلیمنت آخریدسکی صوفیا بلغارستان

اشاعه فرهنگ ایران در شرق اروپا

در علم «تاریخ» بسیار مطلع است. تمام متدهای جهانی روز را می‌داند و حتی خود، اکنون به جایگاهی رسیده که نظریه‌ پردازی نیز می‌کند. اگر بگوییم طرح و بحث «تاریخ محلی» در فضای تاریخ نگاری امروز ایران مدیون اوست، سخنی به گزافه نگفته‌ایم.


به همت آیسک دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد؛

رویداد «آشنایی با آرمان‌های توسعه‌ی پایدار» با حضور استاد پرتغالی در جمع دانشجویان

گردهمایی با هدف معرفی آرمان‌های توسعه‌ی پایدار، مجموعه اهداف جامع سازمان ملل متحد برای توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی کشورها، روز گذشته با حضور دانشجویان دانشگاه علامه در کتابفروشی نشر هنوز برگزار شد.