کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه به مدت یک ماه آغاز کرد؛

دسترسی آزمایشی به مجموعۀ مجلات انتشارات کمبریج (Cambridge)

کتابخانه دانشگاه علامه طباطبائی دسترسی آزمایشی یک‌ماهه به مجموعۀ مجلات انتشارات کمبریج (Cambridge) را از تاریخ ۱۲آبان ماه ۱۳۹۶ الی ۱۲ آذرماه ۱۳۹۶ به منظور بررسی میزان استقبال و استفاده، برقرار کرده است.


سید مهدی طاهری مطرح کرد:

هدف «کتابخانه دیجیتالی» دسترسی آسان پژوهشگران روس به منابع ایرانی است

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی گفت: قرار است در کتابخانه دیجیتالی تمامی منابع درباره ایران به اشتراک گذاشته شود و هرچه منبع درباره ایران و اسلام است توزیع شود.