پنج راهکار تسهیل ماموریت های بین‌المللی برای زنان؛

لزوم کاهش شکاف جنسیتی در فرصت‌های شغلی

در یک اقتصاد جهانی، تجارب بین‌المللی برای آن دسته از مدیران و مدیران ارشد اجرایی که تلاش دارند مهارت‌های حیاتی رهبری را فراگیرند، سرمایه‌های اجتماعی ایجاد کنند و دانش خود پیرامون بازارهای محلی و فرآیندهای کسب‌وکار سازمان را گسترش دهند، بسیار ارزشمند محسوب می‌شوند. کمتر از ۳۰ درصد زنانی که تمایل به پذیرش ماموریت‎های برون مرزی دارند، در نهایت این تصمیم خود را عملی می‎کنند.