گفت‌وگو با دبیران کانون‌ها؛

کانون‌های فرهنگی در جشن نوورودی‌ها درخشیدند

جشن نو ورودی‌های دانشگاه علامه طباطبائی که با استقبال دانشجویان همراه بود با حضور غرفه‌های دانشجویی کانون‌ها، تشکلات سیاسی، انجمن‌های علمی و نشریات در محوطه دانشگاه شور و نشاطی مضاعف گرفت. در حاشیه این جشن، عطنا به سراغ دبیران کانون‌ها رفته و جشن را از نگاه این فعالان دانشجویی مرور کرد و این دبیران، همچنین از برنامه‌های آتی خود در کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی برای دانشجویان گفتند.