در دومين سمينار تخصصي فجر «استعداد، اقتصاد و قانون در سينما» پیشنهاد شد؛

تأسیس رشته حقوق سینما در مراکز آموزش عالی

دومین سمینار تخصصی فجر «استعداد، اقتصاد و قانون در سینما» به همت آموزشگاه فیلم‌سازی مستند آریا، در خانه سینما، در سه پنل «استعداد و سینما»، «اقتصاد و سینما» و « قانون و سینما» برگزار شد.