کارشناسان اقتصادی پاسخ می‌دهند:

چرا کاهش تورم برای مردم چندان ملموس نیست؟

امرالله امینی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبائی درباره وضعیت کنونی تورم در کشور معتقد است اینکه نرخ تورم کاهش قابل توجهی داشته، قابل انکار نیست، ولی موضوع این است که دربرخی از کالاها شیب افزایش قیمتی کندتر شده ولی در برخی کالاها این شیب همچنان تند است.