رئیس دانشگاه علامه طباطبائی:

مسیر رانت خواری علمی مسدود شده است/ با تجاری کردن دانشگاه‌های دولتی مخالفم

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه بسته شدن راههای رانت خواری علمی یکی از بزرگترین وعده های محقق شده دولت روحانی است، مخالفتش با تجاری کردن دانشگاه‌های دولتی را اعلام کرد.


بررسي رابطه سه وجهي اقتصاد، علم و توسعه؛

بدون علوم پایه توسعه سیاسی ممکن نخواهد بود

آیا اقتصاد واقعا علم است؟ این پرسش هر چند شاید به شکلی مجزا در فضای عمومی گفتمان نخبگان ایران طرح نشده باشد اما احتمالا یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌هایی است که جامعه ایران در مسیر توسعه باید به آن پاسخ دهد.


در نشست «نقد کالایی شدن دانش» مطرح شد؛

کالایی شدن دانش محصول اعمال قدرت است / ما از ماده ۳۰ قانون اساسی دورتر شده‌ایم

یک استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه علامه گفت: «اگر منطق کالایی شدن دانش، در دانشگاه عجیب جلوه نمی‌کند، این محصول اعمال موفقیت‌آمیز نوعی خاص از قدرت و مناسبات آن است، با این حال، اگر این اتفاق در حوزه بیفتد امری نابخردانه و مضحک جلوه می‌کند».