حسین سلیمی در نشست شورای دانشگاه علامه طباطبائی مطرح کرد:

۱ میلیون کتاب و ۱۰۰۰ دانشجو، ظرفیت کتابخانه جدید دانشگاه علامه

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در نشست شورای اداری این دانشگاه با حضور وزیر علوم، اظهار کرد: ساختمان جدید کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی با اصلاحاتی که می‌توان در طبقه‌بندی آن انجام داد، گنجایش و ظرفیت یک میلیون جلد کتاب را دارد و امکان مطالعه کردن یک هزار دانشجو به صورت همزمان نیز در آن فراهم شده است.