رئیس بخش سلامت روانی سازمانی آتش‌نشانی:

قشر روشنفکر و تحصیل‌کرده آسیب‌های روانی را جدی نمی‌گیرند/ آتش‌نشان‌ها همیشه در معرض آسیب روانی هستند

اکثر مردم تصور روشنی از آتش‌نشان ندارند، عموم مردم بر این باورند که آتش‌نشانی خلاصه می‌شود در یک خودروکه حامل مخزن آب و متشکل از پرسنلی که همیشه در حال انجام ورزش‌هایی چون والیبال و بسکتبال و گذران شفیت کاری در حال استراحت هستند.