انقلاب سرخ کاسترو زنده است؟

ژوراسیک‌ پارک سوسیالیسم

هنگامی که نخستین بار با کوبا آشنا شدم، تقریبا ۱۲ ساله بودم. سال‌های دهه ۱۹۸۰ بود و در کلاس مدرسه‌ای در برلین شرقی نشسته و به نقشه سیاسی جهان که کنار تخته‌سیاه آویزان بود نگاه می‌کردم. جهان روی این نقشه به‌صورت کاملا حرفه‌ای و تمیزی به دو بخش سرخ و آبی قسمت شده بود.