با تدریس مدیر کلینیک مشاوره و بهداشت دانشگاه روان علامه برگزار می‌شود؛

کارگاه تخصصی راهبردهای متناقض در درمان روایت‌ها

کارگاه تخصصی راهبردهای متناقض در درمان روایت‌ها برای نخستین بار توسط کلینیک مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌شود.