مدیر امور پژوهشی دانشگاه علامه؛

۴۹ نشست تخصصی در دو سال برگزار کردیم / حل مشکلات کشور، در اولویت ماست

دکتر نیسی: از مهم‌ترین ویژگی‌های «نشست‌های کمک به حل مشکلات کشور» این است که بدون هیچ تنش سیاسی برگزار شده و دارای چنان فضای علمی و آرامی بوده است که حتی در بحرانی‌ترین زمان مثل دوره‌ای که درباره برجام صحبت می‌شد، با هیچ تنشی مواجه نشدیم / به اندازه کل دانشگاه‌های کشور، کرسی نظریه‌پردازی ارائه کرده‌ایم / به مرکز رشد علوم انسانی، بسیار خوش‌بین هستیم