معرفی رسوایی‌های بزرگ فناوری در سال ۲۰۱۶

سال ۲۰۱۶ سال فراز و نشیب‌ در زمینه فناوری بوده به طوریکه بسیاری از این فناوری‌ها از آزمون‌های مغزی که از زوال عقل جلوگیری می‌کنند تا گیاهان درخشنده، همگی با شکست مواجه شدند.