جزئیات یک مصوبه جدید؛

شبکه های اجتماعی خارجی ملزم به دریافت مجوز شدند/ کنترل ارتباطات کاربران در شبکه‌های موبایلی ممنوع است

مطابق با سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی که توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، شبکه‌های اجتماعی خارجی برای فعالیت در ایران، ملزم به دریافت مجوز شدند.