رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا؛

علوم انسانی اسلامی بهره‌گیری از شرع و علوم عقلی برای بهبود زندگی انسان است

حجت‌الاسلام رضا غلامی، رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا گفت: علوم انسانی اسلامی عبارت از کشف قوانین تکوینی و مناسبات اجتماعی حاکم بر زندگی انسان و بهره‌گیری از شرع و علوم عقلی برای بهبود زندگی انسان و رشد بسترهای مناسب است.