روایتی تراژدیک به سمت راهکاری استراتژیک؛

کول‌بری بردگی عصر مدرن است/ نماینده کُرد در مجلس گریه کرد

در نشست تخصصی «نگاهی جامعه شناختی به کردستان:روایت کول‌بران»، با حضور فعالان و پژوهشگران کرد در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران، مطرح شد که کول‌بری نوعی بردگی در عصر مدرن از نوع برده‌داری معیشتی است و کول‌بر هم فردی است که نه صاحب کالا بلکه برده‌ی کالاست. همچنین تاکید شد، این نخستین بار نبوده ‌است که کول‌برانی این چنین جان خود را از دست می دهند.


«جنبش دانشجویی، فهم تاریخی و چشم‌اندازهای آینده»

متن سخنرانی دکتر هادی خانیکی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

«جنبش دانشجویی، فهم تاریخی و چشم‌انداز‌های آینده»، عنوان روایتی تاریخی و جامعه‌شناسانه بود که دکتر هادی خانیکی، مدیرگروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، روز ۱۶ آذر در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارائه داد.


رئیس پژوهشگاه علوم انسانی عنوان کرد؛

استادان علوم انسانی پایان نامه تکراری به دانشجویان پیشنهاد ندهند

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی گفت: از استادان تقاضا دارم که دانشجویان را مسئله شناس پرورش دهند و پایان نامه‌های تکراری با هم‌پوشانی زیاد و دور از مرزهای دانش به دانشجویان پیشنهاد نکنند.